Інформація про автора

Біланенко, В. Г., доцент кафедри Технології машинобудування, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.