Інформація про автора

Карачун, В. М., НТУУ "КПІ" ім.Сікорського, Механіко-машинобудівний факультет, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.