Інформація про автора

Каранкевич, В. С., НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Україна, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.