Інформація про автора

Грішненко, В. Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.