Інформація про автора

Щур, В. Ю., Київський транспортно-технологічний коледж КДАВТ, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.