Інформація про автора

Пащенко, Д. А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», студент, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.