Інформація про автора

Шкарлута, Д. Б., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.