Інформація про автора

Єсін, Д. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ,, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.