Інформація про автора

Яшкін, Л. О., Студент 4 курсу ММІ НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського групи МП-31, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.