Інформація про автора

Грох, М. Д., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.