Інформація про автора

Берк, М., Національний технічний університет України, ТуреччинаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.