Інформація про автора

Коваль, О. Д., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.