Інформація про автора

Гавва, О. М., НУХТ,  <p>Завідувач кафедрою машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв</p>, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.