Інформація про автора

Блонський, О. О., НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського», УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.