Інформація про автора

Губарев, О. П., НТУУ "КПІ" ім. І,Сікорського, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.