Інформація про автора

Губарев, О. П., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.