Інформація про автора

Яручик, О. Р., НТУУ "КПІ ім І. Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.