Інформація про автора

Галецький, О. С., <p>Національний технічний університет України «Київський політехнічний інтитут ім. І. Сікорського»</p>, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.