Інформація про автора

Ганпанцурова, О. С., <p>КПІ ім. Ігоря Сікорського</p>, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.