Інформація про автора

Ганпанцурова, О. С., НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.