Інформація про автора

Ганпанцурова, О. С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інcтитут імені Ігоря Сікорського», УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.