Інформація про автора

Бублій, С. Ю., Студент кафедри Технології машинобудування, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.