Інформація про автора

Горбатенко, Ю П, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра прикладної механіки, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.