Інформація про автора

Бецко, Ю. М., НТУУ "КПІ", ММІ, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.