Інформація про автора

Шостачук, Ю. О., НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ВПІ, кафедра механізми та апаратура поліграфічного обладнання, зав. кафедрою, доцент, к.т.н., УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.