Інформація про автора

Zylov, Nikita, КПІ імені Ігоря Сікорського, кафедра технології машинобудування, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.