Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ КАВІТАТОРІВ
В. Забіла, О. Ф. Луговський, І. В. Ночніченко, Д. В. Костюк, А. І. Зілінський

Остання редакція: 2018-04-24

Тези доповіді


В результаті проведеної роботи визначено теоретично та підтверджено експериментально, що сопло Лаваля є найбільш енергоефективним при невеликих тисках та швидкостях руху рідини, також впевнилися в цьому практично за допомогою візуалізації робочого процесу у виготовленому гідродинамічному кавітаційному пристрої з прозорого органічного скла.

Експериментально підтверджено роботоздатність виготовленого кавітатора та встановлено, що тиск насиченого пару може змінюватись від температурних умов експлуатації та режимів роботи двигуна, при умові якщо система подачі палива автомобіля є «тупиковою».


Ключові слова


кавітація; експериментальний стенд; активація пального

Посилання


  1. Маргулис М. А., Пильгунов В. Н. Свечение и электризация при течении диэлектических жидкостей в узком канале// Журнал физической химии, 2009, том 83, №8. – стр. 1585 – 1590.
  2. Луговской А.Ф. Ультразвуковая кавитация в современных технологиях / А.Ф. Луговской, Н.В. Чухраев. – К.: Київ, НТУУ "КПІ".
  3. Кавитация в переработке нефти / Яхно О.М., Коваль А.Д., Пищенко Л.И., Паскалов В.П., Яске Н.Н. -К.: Світ, 1999. -257 с.
  4. Ночніченко І.В. Експериментальне дослідження гідролюмінісценції у кавітуючому потоці мінерального мастила Ночніченко І.В., Сідлецький В.О., Томашевський А.О. // ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро-та пневмоприводи машин» – Вінниця, 2016 – С. 200-202.
  5. Федоткин И.М. Кавитация, кавитационнаятехника и технология, их использование в промышленности / И.М. Федоткин, И.С. Гулый. К.: Полиграфкнига, 1997. 840 с.
  6. Глазков М.М. Кавитация в жидкостных системах воздушных судов: учебное пособие /М.М. Глазков, В.Г. Ланецкий. К.: КИИГА,1987.  64 с
  7. Тарасенко Т.В. Бадах В.М. Кавітаційне витікання рідини через дросельний пристрій/ Mechanics and Advanced Technologies #3 (81), 2017. 82-91 с.
  8. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления / А.Д. Альтшуль. М.: Недра, 1982. 224 с.

Full Text: PDF