Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МОСТОВОГО КРАНА ПІД ЧАС ГАЛЬМУВАННЯ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
Богдан Єфіменко, Олексій Борисович Нєженцев

Остання редакція: 2018-05-03

Тези доповіді


Викладено методику і результати пошуку оптимальної механічної характеристики електроприводу пересування мостового крану в режимі динамічного гальмування. В якості критерію оптимізації використана узагальнена функція бажаності, що містить : максимальні динамічні навантаження на металоконструкцію крану, час гальмування і максимальну амплітуду розгойдування вантажу після зупинки крану. Наведено результати оптимізації механічної характеристики в режимі динамічного гальмування на прикладі мостового крану вантажопідйомністю 20 т.

Ключові слова


мостовий кран; механізм пересування; динамічне гальмування; оптимізація; динамічні навантаження; узагальнений критерій

Посилання


Нєженцев О.Б. Зниження динамічних навантажень при гальмуванні мостового крана шляхом оптимізації механічної характеристики електроприводу / О.Б. Нєженцев. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Машинобудування. – 2015. – №3(75). – С. 151 - 158.

 

Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

 

Аветисян С. М. Программное обеспечение для исследования переходных процессов грузоподъемных кранов (часть 1: при работе механизмов передвижения) / С.М. Аветисян, А.Б. Неженцев. // Підйомно-транспортна техніка. – 2003. – №4. – С. 33–48.

 

Неженцев А.Б. Преобразование и анализ регрессионных моделей при исследовании переходных процессов грузоподъемных машин / А.Б. Неженцев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 11 (57). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – С. 262-269.


Full Text: PDF