Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ОСНАЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ ЦИФРОВИМИ ПРИВОДАМИ ПОВО-РОТНО-ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ
С. В. Животовський

Остання редакція: 2018-05-09

Тези доповіді


Пневмоелектричні та гідроелектричні багатопозиційні приводи з цифровим керуванням в останній час знаходять застосування в якості приводів столів свердлильних і фрезерувальних верстатів, інструментальних магазинів і супортів токарних верстатів, приводів верстатів з паралельною кінематикою і промислових роботів, в пристроях керування ракет та літаків, перекриваючих пристроях нафтових і газових трубопроводів

Ключові слова


металорізальні верстати, промислові роботи

Посилання


1. Новік М. А., Дідовець В.Є. Аналіз статичних характеристик цифрових приводів поворотно-поступального руху.//Вісник НТУУ «КПІ», машинобудування.-к.; НТУУ «КПІ»,-2013,-Вип.68-с.201-206

2. Новік М. А. Режими позиціювання пневматичних цифрових приводівю.//Вісник НТУУ «КПІ», машинобудування.-к.; НТУУ «КПІ»,Машиностроение.-к. ; НТУУ «КПІ».-2006.-№49,-с.125-130


Full Text: PDF