Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ФОРМУЛА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ), ЯК ОСНОВА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПАТЕНТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
А. А. Починок

Остання редакція: 2018-05-09

Тези доповіді


Формула винаходу (корисної моделі) [1] – це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу (корисної моделі), що містить сукупність його (її) суттєвих ознак, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Формула винаходу (корисної моделі) є єдиним критерієм визначення обсягу винаходу (корисної моделі), а саме сукупності об'єктів, на які поширюються права патентовласника.

Формула винаходу (корисної моделі) дозволяє встановити факт використання або невикористання винаходу (корисної моделі) шляхом зіставлення ознак реального конкретного об'єкта з сукупністю ознак, наведених у формулі.

Формула повинна стисло і чітко виражати технічну суть винаходу (корисної моделі), а саме відображати у логічному визначенні об'єкт винаходу (корисної моделі) сукупністю його (її) суттєвих ознак.


Ключові слова


інтелектуальна власність

Посилання


  1. Шведова В.В. «Технический результат»: что это такое // Интеллектуальная собственность. – 1993. - № 11 – 12. – С. 18 – 20.

Full Text: PDF