Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ГРУПИ РЕЖИМУ РОБОТИ КРАНА НА ВЕЛИЧИНУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ НА ЙОГО КОЛЕСАХ
А О Ляш, П Ю Проценко

Остання редакція: 2018-05-10

Тези доповіді


На інтенсивність зношування кранових коліс значний вплив мають контактні напруження, що діють в місці контакту колеса з  рейкою. При цьому на величину контактних напружень впливає вантажопідйомність крана та група режиму його роботи. В даній роботі отримані залежності впливу вантажопідйомності крана та групи режиму роботи на величину контактних напружень на колесі.

 


Ключові слова


рейка, колесо, вантажопідйомність, прольотний кран

Посилання


1. Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: Підручник / В.С. Бондарєв, О.І. Дубинець, М.П. Колісник та ін. – К.: Вища шк., 2009. – 734 с.

Full Text: PDF