Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ЛОПАТКИ ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ ВИСОКОГО ТИСКУ PDF
Ганна Цибенко, Микола Георгійович Крищук, К. Науменко, О. Попович, М. Крюгер
ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З НЕКЛАСИЧНИМИ ГРАНИЧНИМИ УМОВАМИ PDF
Олексій Антонович Іщенко, Ярослав Романович Дубик, Микола Георгійович Крищук
МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРАКТУРИ СУГЛОБУ ЛІКТЯ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЕЛЕТНО-М'ЯЗОВОЇ МОДЕЛІ БІОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ В ПРОГРАМІ ANYBODY PDF
С. Д. Мальований, М. Г. Крищук, І. А. Лазарев
Особливості техніко-економічної оцінки коопераційного проекту авіаційного виробництва PDF
Олександр Костянтинович Зворикін, Світлана Георгіївна Кривова
Метод зниження рівня невизначеності експертної оцінки під час аналізу структури конструкційних матеріалів авіаційної техніки PDF
Олександр Євгенович Зубаньов, Олександр Костянтинович Зворикін, Світлана Георгіївна Кривова

Інтегровані технології машинобудування

ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ В РАМКАХ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Є. С. Костище, В. І. Солодкий
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ АЕРОДИНАМІКИ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ ПЕРЕГОНІВ SHELL ECO MARATHON PDF
П. П. Кривич, В. А. Пасічник
ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ТА МІЦНОСТІ РУШНИЧНОГО СВЕРДЛА PDF
К. О. Заставський, Л. І. Ковальова
ПИТОМІ СИЛИ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ ПРИ РІЗЬБОНАРІЗАННІ PDF
В. О. Погорєлий, Д. О. Красновид
ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ ПОЛОМОК МІТЧИКІВ ТИПОРОЗМІРУ М2-М6 PDF
В. О. Поліщук, Д. О. Красновид
СИЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ РОБОЧОЇ ЧАСТИНИ МІТЧИКІВ PDF
А. О. Прохорчук, Д. О. Красновид
ВПЛИВ ТИПУ ПОРОШКУ НА ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ ПЛОЩИН PDF
Ю. В. Коцун, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій
АПРОКСИМАЦІЯ ТРИВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ У СИСТЕМІ MATHCAD PDF
С. О. Яцук, Л. І. Ковальова
ОСОБЛИВОСТІ НАРІЗАННЯ УПОРНОЇ РІЗЬБИ В ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛАХ PDF
В. О. Ковернік, В. В. Вовк
СТВОРЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ СВЕРДЛЕННЯ ВПКМ PDF
Р. Л. Конарівський, Я. О. Квятківський, Є. В. Корбут

Конструювання верстатів та машин

ОКРЕМІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ РОБОТІВ PDF
В. В. Камінський
ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ РІЗЦІВ ДЛЯ ОБРОБЛЮВАННЯ ОТВОРІВ МАЛИХ ДІАМЕТРІВ PDF
Я. М. Колода

Лазерна техніка та фізико-технічні технології

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ ГАЗОПОРОШКОВОГО СТРУМЕНЯ МЕТОДОМ ЕЙЛЕРА PDF
Павло Васильович Кондрашев
МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПОРОШКОВОГО СТРУМЕНЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ «RAPID PROTOTYPING» PDF
Павло Васильович Кондрашев
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛАЗЕРНОЇ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ РЕЖИМНИМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СПОСОБАМИ PDF
С. О. Колибашкин, V. P. Kotlyarov
СПРОЩЕНИЙ АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ PDF
О. М. Киященко, V. P. Kotlyarov
РЕГУЛЮВАННЯ ОСЬОВОГО ПОЛОЖЕННЯ КОНІЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС PDF
Аліна Григорівна Клімова, Oleksandr Poleshko
ТЕРМОДЕФОРМАЦІЙНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ЗМІЦНЕНИХ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЯ PDF
A. M. Лутай, С. О. Колибашкін
КОМПЮТЕРНА ОБРОБКА ЦІФРОВИХ ФОТОГРАФІЙ МІКРОСТРУКТУР У УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО – ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
О. М. Кучкін, A. M. Лутай
КОНСТРУКЦІЯ ДОЗАТОРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ПОРОШКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ PDF
К. О. Кір'янова, О. Д. Кагляк, О. О. Гончарук
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИГИНУ ПЛАСТИН ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СТАЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ ЛАЗЕРНИМ ПРОМЕНЕМ PDF
К. О. Кір'янова, І. В. Свічкар, М. О. Холявко, О. М. Степура
ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛІ ПІД ЧАС ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов, Катерина Кір’янова
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ З КАРБІДНИМИ ПОКРИТТЯМИ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов, Катерина Кір’янова, Анастасія Скляр
ЗАСТОСУВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО ТИТАНУВАННЯ СТАЛІ Х18Н10Т І Х22Т3МР З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПОВЕРХНІ ВІД СХОПЛЮВАННЯ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Тетяна Близнюк, Анастасія Самсоненко
МІКРОПОРИСТІСТЬ КАРБІДНИХ ПОКРИТТІВ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Горобець, Марія Хаєцька, Максим Пижов
ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ СТАЛІ І ЧАВУНУ КАРБІДОУТВОРЮЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов, Катерина Кір’янова
Розрахунок режимів опромінення для формоутворення параболічної поверхні. PDF
Є В Кривоногов
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ БІМЕТАЛІВ ЛИВАРНИМ СПОСОБОМ PDF
Аліна Григорівна Клімова
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ БІМЕТАЛІВ ЛАЗЕРНО – ЛИВАРНИМ СПОСОБОМ PDF
Михайло Сергійович Блощицин, Аліна Григорівна Клімова
ЗАСТОСУВАННЯ НАДЗВУКОВИХ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СОПЕЛ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ PDF
Василь Богданович Клюфінський, Руслан Олегович Жук
ВИКОРИСТАННЯ ПОСТІЙНО АБО ІМПУЛЬСНО ДІЮЧОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ МЕТАЛІВ PDF
Є. О. Кондрашкін, В. В. Романенко

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси

СИЛОВІ РЕЖИМИ ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗДЕФОРМОВАНИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВИТЯГУВАННІ ТРАДИЦІЙНИМ ПУАНСОНОМ ТА ПУАНСОНОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ PDF
К. К. Редька, В. Л. Калюжний
ГАРЯЧЕ ЗВОРОТНЕ ВИДАВЛЮВАННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ PDF
В. А. Гордійчук, В. Л. Калюжний
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИТЯГУВАННЯ З ПОТОНШЕННЯМ ЧЕРЕЗ ДВІ ПОСЛІДОВНО РОЗТАШОВАНІ МАТРИЦІ PDF
І. С. Руденко, В. Л. Калюжний
АНАЛІЗ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЦЕСУ БЕЗВІДХІДНОГО ВІДРІЗАННЯ ЗАГОТОВОК ІЗ КРУГЛОГО ПРОКАТУ ЗСУВОМ В ШТАМПІ НА ПРЕСІ PDF
Р. Л. Русаков, Д. В. Касян, В. Л. Калюжний
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МЕТАЛУ ПРИ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ ПОРОЖНИСТИХ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ЛАТУНІ PDF
О. С. Ярмоленко, В. Л. Калюжний
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ЗІ СТАЛІ 10 НА ОПРАВЦІ PDF
В. Л. Калюжний, А. В. Савченко, Р. Л. Русаков, В. В. Піманов, О. В. Тимошенко
ФОРМОУТВОРЕННЯ МІДНИХ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗМІННОЮ ТОВЩИНОЮ СТІНКИ PDF
В. В. Піманов, А. В. Савченко, І. Є. Бесараб, О. І. Козачук, Т. О. Базиленко

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

АЕРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЛЬТРУВАННЯ ЗАПИЛЕНОГО ПОВІТРЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИКЛОНІВ PDF
І. М. Кліменко, В. А. Ковальов
ДО КЕРУВАННЯ ІНТЕНСИВНІСТЮ ЗМІШУВАННЯ ПОТОКІВ У PDF
М. В. Кочіна, В. М. Турик
ОСУШЕННЯ ПОВІТРЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ PDF
Є. Ю. Дудка, В. А. Ковальов, О. Ф. Луговський, В. П. Фесіч
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ КАВІТАТОРІВ PDF
В. Забіла, О. Ф. Луговський, І. В. Ночніченко, Д. В. Костюк, А. І. Зілінський
ДО ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ДЕМПФЕРА З ЗМІННОЮ РОБОЧОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОРЕОЛОГІЧНОЇ РІДИНИ PDF
М. М. Довгополий, І. В. Ночніченко, Д. В. Костюк
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ У МАГНІТОРЕОЛОГІЧНОГО ДРОСЕЛЬНОМУ КАНАЛІ PDF
А. Карпов, І. В. Ночніченко, Д. В. Костюк
МОДЕРНІЗАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗАКРИЛКАМИ ТА ПЕРЕДКРИЛКАМИ PDF
А. Р. Кіца, А. М. Муращенко
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТЕМПЕРАТУРУ В ПАРАХ ТЕРТЯ КОМПРЕСОРНИХ МАШИН PDF
А. Г. Дашутін, О. Д. Коваль
ВИКОРИСТАННЯ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН В ЯКОСТІ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ «ЛЕЖАЧИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ» PDF
Я. Ф. Каращук, М. С. Козерацький
ПЕНЕТРОМЕТР С ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ PDF
І. І. Лебедєв, О. Д. Коваль, Д. С. Шоферівський
CПОСОБИ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РУХУ З МІСЦЯ АВТОМОБІЛЯ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД PDF
Б. А. Ященко, М. С. Козерацький, О. Д. Коваль
ГІДРОПРИВОД АВАРІЙНО-РЕМОНТНОГО ЗАТВОРУ ВОДОПРИЙМАЧА PDF
В. Вітковський, О. Д. Коваль
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРУЖНО-ГІДРАВЛІЧНОГО ДОЗАТОРА РІДИНИ PDF
А. Ю. Космина, С. Ю. Космина, О. С. Ганпанцурова, О. П. Губарев
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ЛІФТА МАЛОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ PDF
М. І. Балакін, Д. В. Костюк
ГІДРОПРИВІД НАВАНТАЖЕННЯ РУЛЯ ЛІТАКА ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДУ PDF
Є. В. Коломін, О. В. Узунов

Прикладна механіка

ВОНИ ТВОРИЛИ НАУКУ ПРО МАШИНИ. ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК У ТЕОРІЮ МЕХАНІЗМІВ PDF
Р В Ковальов, О А Кірієнко
У ВИТОКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО МАШИНИ. ПАФНУТІЙ ЛЬВОВИЧ ЧЕБИШЕВ І ЙОГО МЕХАНІЗМИ PDF
І В Омельчук, О А Кірієнко
ІСТОРІЯ КАРДАНА: ВІД СТАРОДАВНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ PDF
І М Стеблецький, О А Кірієнко
«ДИВО - СХОДИ»: ЕСКАЛАТОРИ -ІСТОРІЯ ВИНАХОДУ ТА РОЗВИТКУ PDF
Є А Башловка, О А Кірієнко
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНО РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЕЛЕКТРОТАЛІ PDF
А П Куцик, В П Лукавенко
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ КРАНОВИХ ВУЗЛІВ PDF
А Ляш, П Ю Проценко, І Когут, А І Петришин
УДОСКОНАЛЕННЯ РОЛИКООПОР СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ КУСКОВИХ ВАНТАЖІВ PDF
А О Куєвда, Ю П Гузенко
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПАР ТЕРТЯ ГРЕЙФЕРНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
І О Когут, А І Петришин

Технологія машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ СТІЙКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАВ PDF
С. Е. Костромін, В. В. Медведєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТУ НА «ВІДВЕДЕННЯ ОСІ» DOC
О. Д. Матвєєв, В. М. Кореньков, Є. С. Пуховський
РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКУ ЛІНІЙНОГО ІНТЕРПОЛЯТОРА В ПОСТПРОЦЕСОРІ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК DOC
В. Ю. Розанов, В. М. Кореньков, Є. С. Пуховський
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕВРИСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ PDF
В. С. Крачков, І. І. Ткач, В. М. Кореньков


Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.