Інформація про автора

Шугай, В. Р., студент <p><strong>Програмний Засіб для розрахунку СКЛАДОВИХ СИЛИ РІЗАННЯ ДЛЯ  токарноГО обробленнЯ</strong></p>НТУУ КПІ ім Сікорського, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.