Інформація для авторів

Інновації молоді - машинобудуванню

Завантаження тез

Матеріали завантажуються авторами самостійно. Подавати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі. Якщо ви вже реєструвалися у будь-якої конференції на платформі Open Conference Systems, то заходьте на нашу конференцію через цей обліковий запис. Повторна реєстрація при цьому непотрібна, але перевірте статус "Автор" у своєму аккаунт.

Після завантаження тез керівник секції призначає рецензента. Після рецензування роботи автоматично публікуються в рубриці «Презентації». Кожній роботі надається особистий номер  і URL, який використовується для її бібліографічного опису.

Вимоги до подання

> > > Скачати ці вимоги у форматі PDF

> > > Скачати приклад оформлення

1. Загальний об’єм доповідей 2…4 сторінки формату А4. В кінці тексту доповіді – обов’язково навести список використаних джерел.

2. Текст доповідей набирається у текстовому редакторі "Word" з дотриманням таких вимог:

  • мова доповідей українська, або англійська, німецька, французька, російська (для іноземних студентів);
  • шрифт "Times New Roman";
  • поля: верхнє – 2 см; нижнє – 1,25 см; праве – 1,5 см; ліве – 2 см;
  • інтервал між рядками одинарний.

3. Основні елементи доповіді розміщуються у наступній послідовності:

  • номер УДК (розмір шрифту – 12; відступи і інтервали: відступ – 0 см; інтервали: до – 0 пт, після – 12 пт, вирівнювання тексту – по лівому краю);
  • прізвище та ініціали кожного автора, місце роботи або навчання, місто, (розмір шрифту – 12; відступи і інтервали: відступ – 0 см; інтервали: до – 0 пт, після – 12 пт, вирівнювання тексту – по лівому краю). Якщо автором доповіді є студент, то його прізвище та ініціали вказуються першими і виділяється напівжирним шрифтом. У випадку коли місце роботи або навчання співавторів не співпадають, то після прізвища верхнім індексом проставляють цифри (починаючи з 1). На наступних строках наводять місця роботи (навчання), відповідність яких також визначають цифрою, поставленою перед назвою організації.
  • назва роботи (розмір шрифту – 14, відступи і інтервали: відступ – 0 см; інтервали: до – 0 пт, після – 12 пт, вирівнювання тексту – по центру, літери – великі, напівжирні);
  • основний текст (розмір шрифту – 12; відступи і інтервали: відступ – 0 см; інтервали: до – 0 пт, після – 0 пт; перша строка – 1 см; вирівнювання тексту – по ширині);

4. Формули набираються у редакторі формул, вбудованому в «Word», всі дужки «(), [], {}» набираються з використанням «шаблонів дужок» на панелі інструментів редактора формул. Кожна нова формула починається з нового рядка та розміщується по центру сторінки без масштабування. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати відповідну нумерацію.

5. Таблиці розміщуються по центру сторінки. Слово "Таблиця" та її номер розміщуються над таблицею з вирівнюванням тексту по правому краю. Назва таблиці розміщуються наступним рядком з вирівнюванням тексту по центру сторінки, відступи і інтервали: новий рядок – 0 см. Перед словом "Таблиця" та після таблиці пропускається один рядок.

6. Рисунки розміщуються "В тексті" без обтікання з вирівнюванням по центру та обов’язково повинні мати назву; відступи і інтервали: новий рядок – 0 см. Вирівнювання тексту назви рисунків – по центру, відступи і інтервали: новий рядок – 0 см.

Перед рисунком, між рисунком і його назвою та після рисунка пропускається один рядок:

ПРИКЛАД:

 

РИСУНОК В ФОРМАТІ .JPEG, .PNG

 

Рис. 1. Схема розміщення елементів касети:

1 – розмотувач плівки; 2 – сталеві ролики; 3 – привідний валик; 4 – опорні стояки.

 

Не варто оформлювати посилання на рисунки як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у назві. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з рисунком, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 1» або «...як це показано на рис. 1».

7. В кінці основного тексту через один порожній рядок наводяться висновки по роботі з відповідним заголовком; "ВИСНОВКИ", "ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ", або "За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:" та інше напівжирним шрифтом.

8. Після закінчення формулювання ВИСНОВКІВ через один порожній рядок наводиться нумерований список використаних джерел з відповідним заголовком "Список використаних джерел". (заголовок оформлюється шрифтом розміром - 11, а сам список розміром - 10. Відступи і інтервали: відступ зліва – 0,25 см; відступ справа – 0 см, перший рядок – виступ 0,5 см; інтервали: до – 0 пт, після – 0 пт; вирівнювання тексту – по ширині). Заголовок списку вирівнюють по лівому краю, першій рядок – 1 см).

Список використаних джерел оформлюється згідно вимог ВАК України. При оформленні списку можна скористатися http://vak.in.ua/do.php.

Посилання в тексті роботи на літературне джерело здійснюють за допомогою чисел у квадратних дужках, наприклад: [1] або [2, с.10-22].Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.