Загальна інформація

УЧАСНИКИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Сумський державний університет

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Українська військово-медична академія

Київський національний університет будівництва і архітектури

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Запорізький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Харківський авіаційний університет

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: д.т.н., проф. Бобир М.І. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

Члени программного комітету

д.т.н., проф. Бабенко А.Є. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Пасічник В.А. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Крівцун І.В. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Тітов В.А. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Луговський О.Ф. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Петраков Ю.В. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Данильченко Ю.М. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Струтинський В.Б. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Панчук В.Г. (м. Івано-Франківськ, ІФНУНГ),

д.т.н., проф. Залога В.О. (м. Суми, СумДУ)

д.т.н., доц. Криворучко Д.В. (м. Суми, СумДУ)

д.т.н., проф. Лавриненко В.І. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

д.т.н., проф. Харченко В.В. (м. Київ, ІПМ ім. Г.С. Писаренко НАН України)

д.т.н., проф. Стрижало В.О. (м. Київ, ІПМ ім. Г.С. Писаренко НАН України)

д.м.н., проф. Лакша А.М. (м. Київ, Українська військово-медична академія)

д.т.н., проф. Львов Г.І. (м. Харків, НТУ «ХПІ»)

д.т.н., проф. Грабченко А.І. (м. Харків, НТУ «ХПІ»)

д.т.н., проф., Назаренко І.І. (м. Київ, КНУБА)

д.т.н., доц. Сидорко В.І. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

д.т.н., проф. Філатов Ю.Д. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

к.ю.н. Петренко С.А. (м. Київ, НДІ Інтелектуальної власності національної академії правових наук)

Кисіль Н.В. (м. Київ, Український центр іноватики і патентно-правових послуг)

д.т.н. Баглюк Г.А. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Штерн М.Б. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Гогаєв К.О. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Ноговіцин О.В. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н. Кондратюк Е.В. (м. Запоріжжя, ДП «Івченко-Прогрес»)

д.т.н., проф. Лихошва В.П. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н. Шатрава О.П. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н., ст.наук.сп. Сороченко В.Г. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

к.т.н. Бернадський А.В. (м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

д.т.н., проф. Зайончковський Г.Й. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Козлов Л.Г., (м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Луговський Олександр Федорович, тел: (067)-250-02-92, atoll-sonic@rambler.ru

Заступник голови: Семінська Наталія Валеріївна, тел: (066)-071-23-52, seminska@ukr.net

Члени оргкомітету (відповідальні секретарі секцій):

1. Сидоренко Юрій Михайлович, тел: (050)-363-52-80, yura_michael@ukr.net (ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН)

2. Вовк Вячеслав Володимирович, тел: (067)-976-71-54, 010479@ukr.net (ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ)

3. Сердітов Олександр Тимофійович, тел: (067)-866-08-73, ltft@kpi.ua (ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

4. Холявік Ольга Віталіївна, тел: (097)-928-20-44, k_omd@ukr.net (МЕХАНІКА ПЛАСТИЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ПРОЦЕСИ)

5. Коваль Олексій Дмитрович, тел: (063)-227-00-62, koval_a_d@ukr.net (ПРИКЛАДНА ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА І МЕХАНОТРОНІКА)

6. Фролов Володимир Костянтинович, тел: (067)-270-14-11, v.k.frolov@gmail.com (ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ)

7. Горбатенко Юрій Павлович, тел: (050)-173-42-39, mmi-tm@ukr.net (ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА)

8. Кравець Олександр Михайлович, тел: (096)-378-50-48, om_kravets@ukr.net (КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ ТА МАШИН, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ)

Вчений секретар конференції: Фролов Володимир Костянтинович, тел: (067)-270-14-11, v.k.frolov@gmail.com

Відповідальний секретар конференції: Медведєв Вадим Вячеславович, тел: (093)-977-94-29Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.