Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФЛАНЦЕВОГО З’ЄДНАННЯ ГІДРОЄМНОСТІ СИСТЕМИ АВАРІЙНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ АКТИВНОЇ ЗОНИ ВІД ТОВЩИНИ КРИШКИ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
Юрій Михайлович Сидоренко, Микола Скоромний
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ПКМ ТА ЗАЗОРІВ В ОТВОРАХ НА МІЦНІСТЬ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ В ЗОНІ ОТВОРІВ PDF
Кирило Геннадійович Совгір, Констянтин Миколайович Рудаков

Інтегровані технології машинобудування

ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ В РАМКАХ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Є. С. Костище, В. І. Солодкий
ВПЛИВ СКЛАДУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ PDF
С. С. Лук’янов, Д. Ю. Джулій, І. В. Слободянюк, В. С. Майборода
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН «ПЕРЕКРИВАННЯ» ЗУБЦІВ МІТЧИКА ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ. PDF
Д. В. Тарган, В. С. Майборода, І. В. Слободянюк
ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ ДЕТАЛІ ПРИ ДРУКУВАННІ НА 3D ПРИНТЕРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ REPETIER HOST PDF
Д. Л. Філоненко, В. І. Солодкий
РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ХІМІЧНИМ ОСАДЖЕННЯМ І ДИФУЗІЙНИМ ХРОМУВАННЯМ. PDF
А. Є. Стецько
УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ЗАХИСНОЮ ФАСКОЮ ПРИ МАО ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН PDF
С. Ю. Бесарабець, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій, І. В. Слободянюк
ВИЗНАЧЕННЯ БИТТЯ КІНЦЕВОЇ ФРЕЗИ У СКЛАДІ МОДУЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ PDF
С В. Соколюк, Ю. І. Адаменко
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСЬОВОГО КОМБІНОВАНОГО РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ З ПКМ PDF
С. О. Степаненко, В. А. Пасічник
КІЛЬЦЕВЕ СВЕРДЛО PDF
Р. О. Скляр, Н. С. Равська

Конструювання верстатів та машин

МАШИНА ДЛЯ ГРАНУЛЮВАННЯ НАТРОВОГО ВАПНА PDF
М. П. Суліма

Лазерна техніка та фізико-технічні технології

НАДАННЯ ГНУЧКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ З ЛАЗЕРНОГО ПРОМЕНЯ В ОПЕРАЦІЯХ КОНТУРНОГО ВИРІЗАННЯ PDF
В. В. Синюченко, V. P. Kotlyarov
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТЕРТЯ PDF
Ангеліна Олександрівна Саленко, Oleksandr Poleshko
ГРАНИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОБРОБКИ ПРИ ЛАЗЕРНОМУ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ЗІСТАРЕНИХ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЯ PDF
В. В. Синюченко, A. M. Лутай
ЛАЗЕРНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ДЕТАЛЕЙ ЗІ СПЛАВУ Ti-6Al-4V PDF
В. В. Синюченко, А. M. Лутай
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИГИНУ ПЛАСТИН ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СТАЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ ЛАЗЕРНИМ ПРОМЕНЕМ PDF
К. О. Кір'янова, І. В. Свічкар, М. О. Холявко, О. М. Степура
ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛІ ПІД ЧАС ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов, Катерина Кір’янова
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ З КАРБІДНИМИ ПОКРИТТЯМИ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов, Катерина Кір’янова, Анастасія Скляр
ЗАСТОСУВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО ТИТАНУВАННЯ СТАЛІ Х18Н10Т І Х22Т3МР З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПОВЕРХНІ ВІД СХОПЛЮВАННЯ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Тетяна Близнюк, Анастасія Самсоненко
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СПЛАВІВ PDF
Олександр Сердітов, Тетяна Близнюк, Анастасія Самсоненко
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЕННЯМ КАРБІДАМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ PDF
Олександр Сердітов, Анастасія Скляр, Олександр Горобець
ЗМІЦНЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ PDF
Олександр Сердітов, Анастасія Скляр
ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ СТАЛІ І ЧАВУНУ КАРБІДОУТВОРЮЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ PDF
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов, Катерина Кір’янова
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФОКУСУЮЧОЇ ЛАЗЕРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ СТВОРЕННІ БІМЕТАЛІВ ЛАЗЕРНО – ЛИВАРНИМ СПОСОБОМ PDF
Сергій Сергійович Салій, Леонід Федорович Головко, Михайло Сергійович Блощицин
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ БІМЕТАЛІВ PDF
М. В. Соколовський, М. С. Блощицин
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЛІТНО-ПЛАЗМОВОГО ПОЛІРУВАННЯ PDF
Михайло Сергійович Блощицин, Ангеліна Олександрівна Саленко

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси

СИСТЕМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ PDF
В. В. Піманов, А. В. Савченко, Р. Л. Русаков
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ЗІ СТАЛІ 10 НА ОПРАВЦІ PDF
В. Л. Калюжний, А. В. Савченко, Р. Л. Русаков, В. В. Піманов, О. В. Тимошенко
Штампування деталей радіогідроакустичних буїв PDF
Р. О. Скотар, О. В. Холявік, Р. С. Борис
ФОРМОУТВОРЕННЯ МІДНИХ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗМІННОЮ ТОВЩИНОЮ СТІНКИ PDF
В. В. Піманов, А. В. Савченко, І. Є. Бесараб, О. І. Козачук, Т. О. Базиленко

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРШНЕВОГО ПНЕВМОПРИВОДА ІЗ СИСТЕМОЮ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ СТИСНУТОГО ГАЗУ PDF
О. О. Суховій, О. С. Галецький
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗРАХУНКУ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА PDF
О. К. Розумний, Н. В. Семінська
РОЗРОБКА ВИРОБНИЧОЇ АСПІРАЦІЇ В ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Р. В. Волосожир, Н. В. Семінська
ОБРОБКА МОЛОКА ГІДРОДИНАМІЧНОЮ КАВІТАЦІЄЮ PDF
Р. М. Бондаренко, Н. В. Семінська

Прикладна механіка

ІСТОРІЯ КАРДАНА: ВІД СТАРОДАВНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ PDF
І М Стеблецький, О А Кірієнко
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ PDF
Надія Ігнатченко, Сергій Струтинський
РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНОГО РОБОТУ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ НА АЕРОСТАТИЧНИХ ОПОРАХ PDF
Олександр Чевпілов, Сергій Струтинський

Технологія машинобудування

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ОБРОБЛЕННЯ ФРЕЗЕРУВАННЯМ PDF
М. О. Сікайло, В. Г. Біланенко
ПРОЕКТУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ ПОДАЧ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ФРЕЗЕРУВАННЯМ PDF
М. О. Сікайло, В. Г. Біланенко
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА СТАНДАРТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ СТВОРЕННІ ТА УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
М. Ю. Рашевський, А. А. Субін


Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.