Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів

May 10, 2018 – May 18, 2018


Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню" призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Розклад проведення секцій

З поданими на конференцію тезами можливо ознайомитись у розділі «Презентації»

Архів минулих конференцій

Конференція у 2017 році

Конференція у 2016 році


Conference Homepage Image

Інформація про конференціюМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.