Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів

May 10, 2018 – May 18, 2018


З 2019 року конференція має назву "Інновації молоді в машинобудуванні" і знаходиться за адресою imm-mmi.kpi.ua

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню" призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

З поданими на конференцію тезами можливо ознайомитись у розділі «Презентації»

Приклад оформлення бібліографічного посилання на матеріали конференції

Руденко Р.О. Розрахунок лінійної деформації інструментальної оправки у формі кубічного параболоїда [Електронний ресурс] / Р.О.Руденко, В.К.Фролов // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2018». - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.4. - Режим доступу до ресурсу: http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/paper/view/13516.

Архів минулих конференцій

Конференція у 2017 році

Конференція у 2016 році


Інформація про конференціюМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.